Tài Khoản Ngân Hàng

Thông tin tài khoản ngân hàng

Ngân Hàng TMCP Á Châu – ACB BANK
Tên tài khoản : Công Ty TNHH Công Nghệ Dịch Vụ Du Lịch Trí Thành
Số tài khoản : 66555656 – VND
Chi Nhánh : TP.Hồ Chí Minh
Ngân Hàng TMCP Á Châu – ACB BANK
Tên tài khoản : Công Ty TNHH Công Nghệ Dịch Vụ Du Lịch Trí Thành
Số tài khoản : 66556868 – USD
Chi Nhánh : TP.Hồ Chí Minh
Ngân Hàng TNHH INDOVINA – INDOVINA BANK
Tên tài khoản : Công Ty TNHH Công Nghệ Dịch Vụ Du Lịch Trí Thành
Số tài khoản : 1032769001 – VND
Chi Nhánh : Hội Sở Chính
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 0181002711007
Chi Nhánh : Nam Sài Gòn
Ngân Hàng TMCP Á Châu – ACB BANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 159869459
Chi Nhánh : Ba Tháng Hai
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – AGRIBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 1603205457154
Chi Nhánh : Lý Thường Kiệt
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – SACOMBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 060131248868
Chi Nhánh : Lê Đại Hành
Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV BANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 31210000356344
Chi Nhánh : Tây Sài Gòn
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – TECOMBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 19030586500012
Chi Nhánh : Phú Thọ
Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam – EXIMBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 100414849387992
Chi Nhánh : Chợ Lớn
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – VIETINBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 0906871668
Chi Nhánh : Chi Nhánh 10
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn – SCB BANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 1270108433200001
Chi Nhánh : Tân Phước
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 106814589
Chi Nhánh : Sài Gòn
Ngân Hàng Tmcp Việt Nam Thương Tín – VIETBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 12610957
Chi Nhánh : Lê Đại Hành
Ngân Hàng Quốc Tế – VIB BANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 658704060013557
Chi Nhánh : Thống Nhất
Ngân Hàng Quốc Dân – NCB BANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 10110000601958
Chi Nhánh : Sài Gòn
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – PVCOMBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 109000278182
Chi Nhánh : Gia Định
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – MB BANK 
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 0906871668
Chi Nhánh : Chợ Lớn
Ngân hàng Tiên Phong – TPBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 01551605001
Chi Nhánh : Tây Sài Gòn
Ngân Hàng TNHH INDOVINA – INDOVINA BANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 1032770001
Chi Nhánh : Hội Sở Chính
Ngân hàng Đại Dương – OCEANBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 75275219101100011
Chi Nhánh : Phú Mỹ Hưng
Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank – UOB BANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 1023204482
Chi Nhánh : Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB BANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 0013100013593004
Chi Nhánh : Chợ Lớn