Tài Khoản Ngân Hàng

Thông tin tài khoản ngân hàng

Ngân Hàng TMCP Á Châu – ACB BANK
Tên tài khoản : Công Ty TNHH Công Nghệ Dịch Vụ Du Lịch Trí Thành
Số tài khoản : 66555656 – VND
Chi Nhánh : TP.Hồ Chí Minh
Ngân Hàng TMCP Á Châu – ACB BANK
Tên tài khoản : Công Ty TNHH Công Nghệ Dịch Vụ Du Lịch Trí Thành
Số tài khoản : 66556868 – USD
Chi Nhánh : TP.Hồ Chí Minh
Ngân Hàng TMCP Á Châu – ACB BANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 159869459
Chi Nhánh : Ba Tháng Hai
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 0181002711007
Chi Nhánh : Nam Sài Gòn
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – TECOMBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 19030586500012
Chi Nhánh : Phú Thọ
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – VIETINBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 0906871668
Chi Nhánh : Chi Nhánh 10
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn – SCB BANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 0906871668
Chi Nhánh : Tân Phước
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 0906871668
Chi Nhánh : Sài Gòn
Ngân Hàng Tmcp Việt Nam Thương Tín – VIETBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 12610957
Chi Nhánh : Lê Đại Hành
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – MB BANK 
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 0906871668
Chi Nhánh : Chợ Lớn
Ngân hàng Tiên Phong – TPBANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 0906871668
Chi Nhánh : Tây Sài Gòn
Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB BANK
Tên tài khoản : LỮ PHÚ HÒA
Số tài khoản : 0906871668
Chi Nhánh : Chợ Lớn