Chính sách khách hàng


Accounts

Free Trial

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Chính sách khách hàng

Kiểm tra hành trình bay

Book giữ chỗ trước

Website kiểm tra giá vé

Xuất vé

Phí dịch vụ

Ký quỹ

Công nợ

Công nợ quá hạn 2 ngày

Hoa hồng vé quốc tế

Phí giao vé

Delay / Bay sớm hơn

Huỷ chuyến

Kiểm tra tình trạng chuyến bay

Checkin thủ tục trực tuyến online

Quà sinh nhật

Quà tết

Xuất hóa đơn VAT

Cộng tác viên

Tự làm

Tự làm

5k / vé / chặng

Thu thêm 70k/vé/chặng

Gửi email

Tự làm

Tự làm

Tự làm

Tự làm

Liên hệ

Liên hệ

Đại lý cấp 2

Tự làm

Tự làm

Trừ vào ký quỹ

Hỗ trợ dưới 5 triệu

Gửi email

Tự làm

Tự làm

Tự làm

Tự làm

Liên hệ

Liên hệ

Khách vãng lai

Booker xử lý

Booker xử lý 

Booker xử lý

Trí Thành

Trí Thành

Trước 24h

Liên hệ

Liên hệ

Khách hàng thân thiết

Booker xử lý

Booker xử lý

https://vemaybaytrithanh.com

Booker xử lý

7 ngày hoặc trước ngày bay

Trí Thành

Trí Thành

Trước 24h

Liên hệ

Liên hệ